Music : รับถ้วยพระราชทาน โครงการ"ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ" (4 ส.ค. 2563)
โครงการนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (29 ม.ค. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าศึกษาดูงานฝ่ายกิจกรรม (21 ก.ย. 2563)
งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 (21 ก.ย. 2563)
EP : Subject: Integrated Education G. 4-6 (21 ก.ย. 2563)
ACT : ธนาคารโรงเรียน #ชมรมธนาคารโรงเรียน # รับฝาก-ถอน เปิดบัญชีใหม่ (21 ก.ย. 2563)
คอร์สศิลปะวันเสาร์ : เทคนิคสีน้ำอิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (20 ก.ย. 2563)
คอร์สศิลปะวันเสาร์ : กิจกรรมฝึกเป็นช่างแต่งหน้า (Make up Artist) (20 ก.ย. 2563)
คอร์สศิลปะวันเสาร์ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะพบศิลปิน" (20 ก.ย. 2563)
ฉีดยาป้องกันกำจัดแมลงและพาหะนำโรค ร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหาร GOLDEN JUBILEE (19 ก.ย. 2563)
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (19 ก.ย. 2563)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน (19 ก.ย. 2563)
กิจกรรมโครงการ Languages for Better Health ภาษาน่ารู้สู้ COVID-19 (19 ก.ย. 2563)
ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 (19 ก.ย. 2563)
ถัดไป