งานวันครูแห่งชาติ (17 ม.ค. 2563)
กิจกรรมรณรงค์ ลด งดใช้พลาสติก SAY NO TO PLASTIC (11 ธ.ค. 2562)
ACT Extreme Education 2019 by Foreign Language Dept. (6 ธ.ค. 2562)
นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
EP: Congratulations to English Program Student !! Ms. Papichmon Kongwuttipanya of Grade 3B (21 ม.ค. 2563)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ (21 ม.ค. 2563)
STEM : การสอนเพิ่มเติมความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันรายการ IJSO (21 ม.ค. 2563)
STEM: กิจกรรเสริมหลักสูตร วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (21 ม.ค. 2563)
กิจกรรมวันเด็กระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (20 ม.ค. 2563)
EP: EP On Stage (Week 5) (20 ม.ค. 2563)
กิจกรรมตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (20 ม.ค. 2563)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (20 ม.ค. 2563)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม (20 ม.ค. 2563)
ถัดไป