นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (28 ส.ค. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผามือใหม่ CCBK Spider Kids 2019 (2 ธ.ค. 2562)
QAD Visit from Bell UK (2 ธ.ค. 2562)
ชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club เข้าพบ ผู้อำนวยการ รายงานผลการแข่งขัน (1 ธ.ค. 2562)
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Competition 2019 (1 ธ.ค. 2562)
EP: Mock IELTS Test for G.10 and G.11 students (30 พ.ย. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรวิทยากร สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562 (30 พ.ย. 2562)
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้าร่วมการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (30 พ.ย. 2562)
ฝึกปฏิบัติสูทกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (29 พ.ย. 2562)
บรรยากาศกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน (29 พ.ย. 2562)
กลุ่มประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา เปิดโครงการแยกขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (29 พ.ย. 2562)
CC62-อบรมหลักสูตร “การใช้สูตรคำนวณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย MS-Excel” (28 พ.ย. 2562)
ถัดไป