Music : รับถ้วยพระราชทาน โครงการ"ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ" (4 ส.ค. 2563)
บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (1 ก.ค. 2563)
โครงการนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (29 ม.ค. 2563)
งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563 (11 ส.ค. 2563)
พิธีเสกรูปปั้นแม่พระและพิธีเสกห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร (11 ส.ค. 2563)
พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ (11 ส.ค. 2563)
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (11 ส.ค. 2563)
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (11 ส.ค. 2563)
การแข่งขันวาดภาพระบายสีของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) (11 ส.ค. 2563)
IEP Reinvents Transport System (10 ส.ค. 2563)
Music : พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ACT Music Show Share (10 ส.ค. 2563)
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (10 ส.ค. 2563)
Extreme Sat : คอร์ส Baking Studio ขนมปังไส้ฝอยทองและครีม (8 ส.ค. 2563)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรส่งคณะอาจารย์ นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สาขาภาษาจีน) (8 ส.ค. 2563)
ถัดไป