Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (28 ส.ค. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผามือใหม่ CCBK Spider Kids 2019 (2 ธ.ค. 2562)
QAD Visit from Bell UK (2 ธ.ค. 2562)
ชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club เข้าพบ ผู้อำนวยการ รายงานผลการแข่งขัน (1 ธ.ค. 2562)
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Competition 2019 (1 ธ.ค. 2562)
EP: Mock IELTS Test for G.10 and G.11 students (30 พ.ย. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรวิทยากร สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562 (30 พ.ย. 2562)
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้าร่วมการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (30 พ.ย. 2562)
ฝึกปฏิบัติสูทกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (29 พ.ย. 2562)
บรรยากาศกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน (29 พ.ย. 2562)
กลุ่มประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา เปิดโครงการแยกขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (29 พ.ย. 2562)
CC62-อบรมหลักสูตร “การใช้สูตรคำนวณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย MS-Excel” (28 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน เนื่องในเทศกาลพระคริสตสมภพ (28 พ.ย. 2562)
ให้โอวาทแก่นักกีฬาสแต็ค ที่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย (28 พ.ย. 2562)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วม การแข่งขันรายการ Junior Stack Fast Competitons 2019 (28 พ.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (27 พ.ย. 2562)
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 10/2562 (27 พ.ย. 2562)
EP: EP on STAGE (Week 2) (27 พ.ย. 2562)
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยของพนักงานสวัสดิภาพนักเรียน (27 พ.ย. 2562)
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (27 พ.ย. 2562)
กิจกรรมพิธีวันสำคัญทางลูกเสือ พิธีวางพวงมาลา ประจำปีการศึกษา 2562 (27 พ.ย. 2562)
กิจกรรมค่ายนักเรียนแผนการเรียน Digital Arts หัวข้อ "Circular Living" (27 พ.ย. 2562)
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ของคุณครูและเจ้าหน้าที่ (27 พ.ย. 2562)
นักเรียนแผนการเรียน Digital Arts ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำกิจกรรม 1 Day Workshop (27 พ.ย. 2562)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (26 พ.ย. 2562)
ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (26 พ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวชิราวุธ (25 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (25 พ.ย. 2562)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "วันวชิราวุธ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (25 พ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2562 (25 พ.ย. 2562)
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย. 2562)
โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน (25 พ.ย. 2562)
ติวสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน (23 พ.ย. 2562)
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 และ ป.6 (23 พ.ย. 2562)
CC62-เทคนิคการใช้ Google Chrome อย่างมืออาชีพ (23 พ.ย. 2562)
EP:Congratulations to all EP students! (23 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (22 พ.ย. 2562)
ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธุ์เจริญ เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อรายงานผลรางวัลจากการประกวด (22 พ.ย. 2562)
แนะแนว : โรงพยาบาลวิชัยเวช มาให้ความรู้และฝึกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับนักเรียนตะกร้าคณะแพทย์ (19 พ.ย. 2562)
แนะแนว : ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ นำนักเรียนฝึกถ่ายภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (19 พ.ย. 2562)
แนะแนว : ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนตะกร้าคณะ จาก รุ่นพี่สาขาโลกคดีศึกษาและประกอบการเพื่อสังคม ม.ธรรมศาสตร์ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.แม่ฟ้าหลวง (19 พ.ย. 2562)
งานแนะแนว : แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน และญี่ปุ่น นำนักเรียน ม.4-5 เข้าร่วมงาน Mini Open House ม.อัสสัมชัญ (19 พ.ย. 2562)
EP: The Pathway to Proficiency “ Grade 3 Formative Phonics “ (18 พ.ย. 2562)
ศึกษาดูงาน คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในงาน OPEN HOUSE 2562 (16 พ.ย. 2562)
นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (16 พ.ย. 2562)
นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สาขาภาษาจีน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (16 พ.ย. 2562)
บรรยากาศกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|