รหัสประจำตัว : 20204

ชื่อ-สกุล : มิสอรุณรัตน์ แสนโคตร

ฉายา :

สังกัดหน่วยงาน : งาน Stationery , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานบุคคล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...