รหัสประจำตัว : 13570

ชื่อ-สกุล : มิสJaka Lou Oroyan

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...