รหัสประจำตัว : 13569

ชื่อ-สกุล : มิสJane Ruby Tumbokon

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...