รหัสประจำตัว : 13549

ชื่อ-สกุล : มิสNympha Cardosa Ortiz

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...