รหัสประจำตัว : 13434

ชื่อ-สกุล : มิสLi fang Lu

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...