รหัสประจำตัว : 13392

ชื่อ-สกุล : มิสSheila Llave

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Roosevelt College Foundation )

more...