รหัสประจำตัว : 13377

ชื่อ-สกุล : ม.Bo Yang

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor Degree ( Dong Bei Shi Fan )

more...