รหัสประจำตัว : 10685

ชื่อ-สกุล : ม.มนัสนันท์ คำทวี

ฉายา : เบนซ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...