รหัสประจำตัว : 10647

ชื่อ-สกุล : มิสเกตุแก้ว จันทร์แจ้ง

ฉายา : พิ้งค์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...