รหัสประจำตัว : 10616

ชื่อ-สกุล : มิสชีวา กลิ่นดี

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : หครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...