รหัสประจำตัว : 10389

ชื่อ-สกุล : มิสอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ

ฉายา : ปอ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี )

more...