รหัสประจำตัว : 10368

ชื่อ-สกุล : ม.ศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...