รหัสประจำตัว : 10347

ชื่อ-สกุล : ม.บรรจง โสตถิวรนันท์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ(สาขาบัญชี) ( มหาวิทยาลัย รามคำแหง )

more...