รหัสประจำตัว : 10342

ชื่อ-สกุล : ม.ปลวัชร รอดดารา

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี )

more...