รหัสประจำตัว : 10316

ชื่อ-สกุล : มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร

ฉายา : กุ๊กกิ๊ก

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Liberal Arts ( SHINAWATRA UNIVERSITY )

more...