รหัสประจำตัว : 10232

ชื่อ-สกุล : มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์

ฉายา : เชอร์รี่

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...