รหัสประจำตัว : 10187

ชื่อ-สกุล : มิสสุภาพร ตะกรุดแก้ว

ฉายา : เชอร์ลักค์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ภาษาไทย ( สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...