รหัสประจำตัว : 10103

ชื่อ-สกุล : มิสปรัศนี เกิดภักดี

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณพิต ( มศว.สงขลา )

more...