รหัสประจำตัว : 10092

ชื่อ-สกุล : มิสจารุวรรณ หนูเทศ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...