6 ผลไม้สุดฮิต แคลอรี่สูงเทียบเท่าข้าว 1 จาน (17/มิถุนายน/2562 :: จาก งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching))      
83 เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ (19/พฤษภาคม/2561 :: จาก กลุ่มวิทยาศาสตร์)      
7 สัญญาณอันตราย เมื่อคุณออกกำลังกาย “มากเกินไป” (19/พฤษภาคม/2561 :: จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
แนวทางในการศึกษาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (19/พฤษภาคม/2561 :: จาก งานแนะแนว)      
83 เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ (19/พฤษภาคม/2561 :: จาก กลุ่มวิทยาศาสตร์)      
ประวัติกีฬาแฮนด์บอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแฮนด์บอล (19/พฤษภาคม/2561 :: จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
Basic Photography – รวมพื้นฐานการถ่ายภาพที่ควรรู้ (19/พฤษภาคม/2561 :: จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)