Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
  งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
  งานโภชนาการ
  งานร้านค้า
  งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
  งานอนามัยโรงเรียน
  งาน Stationery
  งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล
  งานเบเกอรี่
  คณะกรรมการ
 

   


สวัสดี นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน


            พวกเราก้าวสู่ภาคเรียนที่ 1/2563 ปีแห่งความยุ่งยากลำบากของสถาบันการศึกษา ไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีของพวกเรา แต่ด้วยความร่วมมือกันของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จึงทำให้อัสสัมชัญธนบุรีสามารถเปิดปีการศึกษาได้อย่างงดงาม ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับก็ถูกปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบการศึกษาให้ดีขึ้น ปรับรูปแบบการสอนให้หลากหลาย ซึ่งนักเรียนของอัสสัมชัญธนบุรีก็สามารถปรับตัวให้รับระบบการศึกษาแบบใหม่ในยุค New Normal ได้อย่างดี ดังนั้นคนเก่งในยุคนี้จึงหมายถึงคนที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วให้รับกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง


สภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน ความกลมเกลียวปองดองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบการศึกษาของอัสสัมชัญธนบุรีให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องนี้มาสเตอร์ของชมเชยว่าพวกเราทำกันได้ดีจริงๆ และสิ่งที่ดีทั่งหลายเหล่านี้นักเรียนของเราเป็นผู้ได้รับทั้งหมด


สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษานี้หลายหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ ต้องเพิ่มช่องทางระบบการบริการให้สามารถรองรับงานบริการให้เข้ากับยุค New  Normal คงไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหม เพราะทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ผมเชื่อแน่ว่าการบริการที่ทำให้ทุกท่านมีความสะดวก รวดเร็วได้ในยุค New  Normal สามารถทำให้พวกเราลืมความเหนื่อยล้าได้แล้ว


            สุดท้ายมาสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน คติพจน์ของเรา “วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ” อย่าลืมครับ ขอแม่พระอัสสัมชัญ อวยพรทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 

มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม