กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(21/มกราคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดการวัดเครื่องแบบนักเรียนและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนใหม่)
(07/มกราคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2562
(20/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
(12/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสรัตนา แพรทรายสงค์
(23/มกราคม/2563 ::
จาก งานบุคคล)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
(22/มกราคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
(21/มกราคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 "ACT WORLD CULTURE TALENT SHOW 2019”
(20/มกราคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)