ประกาศแจ้งเรื่องการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น ตามมติการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
(11/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 1/ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(24/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564
(23/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(08/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
(05/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
รายการเมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครัวครู ครัวกลาง ครัวเด็ก และครัวต้นสน
(03/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานโภชนาการ)      
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคมือ เท้า ปาก"
(03/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ประชาสัมพันธ์ ย้ายที่ทำการห้องพยาบาล
(30/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)