ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
(11/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562 (เดิม)
(02/กันยายน/2563 ::
จาก งานกิจกรรมนักเรียน)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 1/ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(24/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564
(23/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
มอบเงิน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่บิดาของอาจารย์กฤษณะ  มณีสอดแสง
(23/กันยายน/2563 ::
จาก งานบุคคล)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
(23/กันยายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.12
(23/กันยายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์ EP.11
(23/กันยายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)