แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(26/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564
(23/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
แจ้งกำหนดการเรียนออนไลน์ และวิธีการเข้าใช้ห้องเรียน ACT e-School Learning@Home
(08/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(23/เมษายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
การรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563
(27/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
(25/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว
(25/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานบุคคล)      
ผู้ปกครองศิษย์เก่ามอบเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
(22/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)