ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ 28/2562 เรื่อง มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(27/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(26/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการจัดกิจกรรม Open House ป.1 ปีการศึกษา 2564
(24/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้าพิจารณา ขอรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562
(13/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานกิจกรรมนักเรียน)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(21/มกราคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(29/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(27/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร "มหาชัยเกมส์"​ ครั้ง​ที่​ 4
(24/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)