Music :ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Trinity Awards 2019
(30/มกราคม/2563 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
(29/มกราคม/2563 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ขอแสดงความยินดีกับ มิสจิราพร คุณาบุตร และมิสธนพร กิจสุทธิ ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2562
(17/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2563
(30/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019
(25/กันยายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
(24/กันยายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561
(14/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561
(07/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)